EtusivuMainonnan maailmaaMainosten tekijäksi?

Suomenykkosmainos.fi


Mainonta tarkoittaa maksettua ja tavotteellista viestintää ja tiedottamista, jonka kohteena on yleensä suuri ihmisjoukko. Mainonnan tavoitteena on saada aikaan tai lisätä myyntiä sekä myös edistää tuotteen tai palvelun ja yrityksen tunnettuutta sekä rakentaa haluttua mielikuvaa.

Mainonnassa ei saa sanoa mitä tahansa. Mainos ei ole hyviä tapoja noudattava jos jompaa kumpaa sukupuolta olevaa henkilöä kuvataan alentavalla tai halveksuvalla tavalla. Mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta ei myöskään saa antaa harhaanjohtavia ja paikkaansapitämättömiä viestejä. (Mainonnan eettinen neuvosto)

 

 

 

 

 

 

Mainonta jaetaan usein media- ja suoramainontaan.

Suoramainonta kohdistetaan suoraan kuluttajaan,

se on joko osoitteellista tai osoitteetonta.

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediamainonnan alalajeja ovat lehti-ilmoittelu, tv- ja radiomainonta,

ulko- ja liikennemainonta

sekä verkko- ja elokuvamainonta

Verkkomainonta on mainituista osa-alueista uusin mutta sitä pidetään tulevaisuudessa yhtenä merkittävimmistä mainostamisen kanavista. Verkkomainonnalta odotetaan ihan uusia asioita, mainosten tulee olla entistä oivaltavampia, viihdyttävämpiä ja puhuttelevampia.

Menestyäkseen ja levitäkseen verkossa, mainosten tulee olla sellaisia, että ihmiset haluavat niitä katsoa ja levittävät niitä vapaaehtoisesti ystävilleen. Hyvin viljelty ja osuva huumori toimii verkkomainonnassa hyvin.

Paras ja houkuttelevin mainos on tavallaan näkymätön. Mitä vähemmän se tuntuu ”mainokselta” sitä parempi. Mainoksen pitää kuitenkin saada kuluttaja tuntemaan, että tuotteesta tai palvelusta on hyötyä hänelle.


Ylen Elävässä Arkistossa voi katsella koosteen suomalaisen mainonnan vuosikymmeniltä.

YouTubesta löytyy ladattuna mahtava määrä parhaita suomalaisiakin mainospätkiä - ja lisää tulee koko ajan.